Frequenties

Op welke QRG staat de radio regelmatig en zou ik zomaar QRV kunnen zijn.

(huis)frequenties en welke regelmatig gemonitord worden:
2m – 145.4500 MHz FM
70cm – 434.7750 MHz FM
4m – 70.4500 MHz FM

WIRES-X:
Room: WFL-REGIO-45
Room-ID: 28704

HF:
40m – 7.09500 MHz
20m – 14.2000 MHz
10m – 28.5000 MHz


Naast dat de 2m huisfrequentie vrijwel altijd op luisteren staat, draai ik ook regelmatig over de diverse simplex- en repeaterfrequenties

Van deze laatsten staan de volgende frequenties afwisselend op luisteren.

PI2NOS (Hilversum): 70cm – 430.1250 MHz FM
PI2HLM (Haarlem): 70cm – 430.2500 MHz FM
PI3ALK (Alkmaar): 2m – 145.6000 MHz FM
PI3UTR (IJsselstein): 2m – 145.5750 MHz FM